Bestyrelsen


Formand:

René Gøttler Moesgaard Nielsen

Tlf.: 61 68 57 89

E-mail: formand@kkko.dk

Ansvarsområder:
Eksterne kontakter
Bestyrelsesmøder
Instruktionshold
Nye medlemmer
Interne og eksterne arrangementer

 

Næstformand:

Niels Bruun Baldus

Tlf.: 30 22 53 87

E-mail: webmaster@kkko.dk / sponsor@kkko.dk

Ansvarsområder:
Sponsorater
Hjemmeside
Foto

 

Kasserer:

Karin Klindt Vølund

E-mail: kasserer@kkko.dk

Ansvarsområder:
Kontingentopkrævning og medlemsoplysninger
Økonomisk drift
Regnskab

 

Menigt bestyrelsesmedlem:

Peter Østergaard Petersen

 

Menigt bestyrelsesmedlem:

Henrik Nyland Henriksen