Opstartskursus


Hvis du ikke har roet kajak før – dvs. hvis du ikke har været frigivet i en anden klub, har EPP2-licens eller et andet godkendt kursus fra eks. havkajaksamrådet – så skal du starte dit medlemskab i Odin på vores begynderhold.

Hvert år i maj måned starter vi et begynderhold med plads til 8 deltagere. Antallet af hold kan variere fra sæson til sæson.

På opstartskurset kommer du bl.a. til at lære:

  • Hensigtsmæssig roteknik
  • Hvordan du kommer i og op af kajakken
  • Hvordan du hjælper en makker der er væltet ud af sin kajak
  • Hvad du gør, hvis du selv vælter ud af kajakken
  • Korrekt behandling af kajakudstyr
  • Hvordan du vurderer sikkerhed i forhold til din rotur

Kurset strækker sig over 4 uger med instruktion to gange ugentligt. For at blive godkendt skal man – foruden ovenstående – i løbet af kurset have roet mindst 50 km med en instruktør.

Når du har været igennem kurset, vil du være frigivet til at må ro alene i klubben i hele sommersæsonen (1/5 – 30/9) og have op til to ikke-frigivne roere med. Du vil desuden modtage EPP2-licens til tur-/kapkajak, som er gyldig i hele Europa.

I enkelte tilfælde accepterer vi frigivelse til roning under klubbens egne forhold uden at EPP2-licens opnås.

Opstartskurset koster 800,- udover kontingentet.