Sikkerhedsregler


Dansk kano- og kajakforbunds sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. Derudover skal klubbens regler for sikkerhed og udstyr følges.

DKF’s sikkerhedsbestemmelser:

§ 1
Alle klubber tilsluttet DKF skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kano og kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kano eller kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kano eller kajak.

§ 2
Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerheds-bestemmelser, som minimum indeholder:
a. Reglement for roning i lokalt farvand
b. Langtursrelement
c. Sommer- og vinterroningsbestemmelser.

§ 3
Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres.

§ 4
Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinjer for frigivelse (roning uden ledsagelse). Som minimum skal gælde:
a. Den aktive roer er fyldt 12 år.
b. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m.
c. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land.
d. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “Lov og ret på vandet” beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§ 5
Børneroere skal indtil det fyldte 12 år være i stand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb i U14 dog mindst 600 m. Børneroere skal altid være i følge med voksne. Indtil man er U14-roer skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året.

§ 6
Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.

§ 7
I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

§ 8
Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra § 6.

_________________________________________

Klubbens egne regler

Alle medlemmer:

Før en tur på vandet påbegyndes, skal roeren skrive sig i robogen. I robogen noteres navn, dato og afgangstidspunkt, samt destination såfremt roeren alene planlægger at ro uden for Odense Kanal. Såfremt der ønskes en tur, som strækker sig over mere end en dag, kontaktes et medlem af bestyrelsen først, og turens varighed skrives i robogen.
Når turen er overstået, noteres hjemkomsttidspunkt, kilometerantal og samlet kilometerantal.

Begyndere (har ikke gyldigt EPP2, bestået begynderkursus i Odin eller godkendelse fra anden kajakklub):
Skal bære CE-mærket svømmevest. Må kun ro i selskab af instruktør eller frigivet medlem. En instruktør må have op til 8 begyndere med på vandet, mens et frigivet medlem højst må have to begyndere med på vandet. Begyndere må kun ro i sommersæsonen, som varer fra 1. maj – 30. september.

Frigivne roere (har gyldigt EPP2, godkendelse fra anden kajakklub eller gennemgået og bestået begynderkursus i Odin):
Skal i sommersæsonen (1. maj – 30. september) ro med CE-mærket svømmevest i båden. Vi anbefaler dog, at vesten bæres korrekt.

Sommersæsonen:
Varer officielt fra 1. maj – 30. september. Afhængig af vandtemperaturen kan det hænde, at bestyrelsen udvider sæsonen med få uger.

Vintersæsonen:
Varer officielt fra 1. oktober til 30. april. Kun frigivne medlemmer (se ovenfor) må ro. I vintersæsonen skal der roes i grupper a’ minimum to personer. Medbringes skal mindst én telefon, som bæres i vesten i en vandtæt lomme. Der må ikke roes, når middelvinden er over 5 m/s eller når der er vindstød over 10 m/s. Såfremt vandtemperaturen er under 5 grader skal neoprendragt bæres. Ved isflager i vandet, er roning forbudt. Endvidere skal medlemmer der ønsker at ro i vintersæsonen i vandet i månederne oktober, december og februar.
I vintersæsonen bør alle tilstræbe at ro i en båd, der er mindst ét niveau lettere end, hvad de ellers ror i. Såfremt uheldet er ude, og en roer vælter i vandet, skal vedkommende prioritere, at komme op af vandet så hurtigt som muligt, og ikke bekymre sig om at få kajakken i land. Herefter ringes til Søværnet (det tidligere SOK) på tlf 89 43 30 99 (døgnbemandet) – gem nummeret på din telefon – og politiet på 114 (de to myndigheder taler ikke sammen, så ring til begge), hvortil det meldes, at en kajak driver rundt, men at roeren er uskadt.
Det er påbudt at bære CE-mærket svømmevest i hele vintersæsonen!

Sikkerhedsreglerne er opdateret på bestyrelsesmøde d. 18. juni 2015, og er tilrettelagt ud fra viden om tid til bevidstløshedens indtræf under ophold i koldt vand i forskellig påklædning.
Klubejet udstyr (kajakker, pagajer, redningsveste, øsekar)
Bådene skal altid tørres af efter brug og sæder og dæksler skal løsnes for at forhindre at der kommer mug og alger.
Alt materiel såsom både, veste, padler/pagajer, overtræk etc. lægges på plads efter brug, og containerne låses.

Klubbens materiel skal altid behandles mindst ligeså godt, som var det dit eget :)